Energiepartner van Chemelot

Energiepartner van Chemelot

USG Industrial Utilities levert aan fabrieken van SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, Fibrant, AnQore en andere bedrijven op industriepark Chemelot in Geleen kwalitatief uitstekende utilities. De producten die USG levert zijn: stoom, elektriciteit, perslucht, meetlucht, ademlucht, stikstof, zuurstof, kanaal- en bluswater, demiwater en condensaat, drinkwater, natronloog en aardgas.

Productiepark

Jaarlijks wordt voor ca. 200 miljoen euro aan utilities afgezet op Chemelot. Het productiepark van USG bestaat stoomketels, een gasturbine, een stoomturbine, stikstofcompressoren, persluchtcompressoren, twee demiwaterfabrieken, een flocculator enzovoorts. 

Communicatiemiddelen

Bij USG werken meer dan 200 medewerkers. Kwaliteit, veiligheid, milieu en klantgerichtheid hebben bij dit bedrijf de hoogste aandacht. Dus ook communicatie. Nicoline van Tiggelen verzorgde bij EdeA - de voorganger van USG - tot 2016 de eindredactie en productie van alle communicatiemiddelen zoals een maandelijks personeelsmagazine Synergiek, een kwartaalblad voor Chemelot en een website