Visie voor duurzame landbouw

Visie voor duurzame landbouw

In opdracht van de gemeente Oirschot stelde Tiggelen Communicatie een communicatiestrategie op voor het ontwikkelen van een visie over de intensieve veehouderij in Oirschot. In deze strategie was veel ruimte voor burgerparticipatie, waarbij het voor de gemeenteraad van belang was om open, onbevooroordeeld en a-politiek te luisteren naar alle belangen van boeren, burgers en andere belanghebbenden. Er werden drie workshopavonden en een grote debatavond georganiseerd, er was een klankbordgroep vanuit de raad ingesteld, er waren polls, er was korte film ontwikkeld samen met BasMan Creëert en er werd uitgebreid gecommuniceerd via de gemeentelijke website, de huis-aan-huiskrant en mailings.