Huurderskranten Laurentius

Huurderskranten Laurentius

Laurentius nam op 1 april 2011 Woningbedrijf Oirschot over. Wij stelden hiervoor een communicatieplan op en regelden de perscontacten en de productie van communicatiemiddelen, zoals huurderskranten en raadsinformatiebrieven.

Eind augustus 2011 verscheen de derde en tevens laatste huurderskrant voor de huurders en woningzoekenden van Oirschot. Naast informatie over het nieuwe loket en de huurbetaling, staan in deze krant ook interviews met enkele huurders en kopers, de opzichter van Laurentius, Ad Schoenmakers, en makelaar Jeroen Quinten.